Rozhoduj o Evropě » Modelové zasedání institucí EU
» Modelové zasedání institucí EU

Rozhoduj o Evropě » Model Evropské unie

Aktuality

 • Zápisy z diskusních aktivit na seminářích v regionech

  06.01.2020: Praha, Brno - V průběhu října, listopadu a prosince proběhlo napříč Českou republikou celkem 12 regionálních seminářů projektu “Rozhoduj o Evropě - Staň se na den tvůrcem evropské politiky”. Nedílnou součástí každého z regionálních seminářů, kterých se zúčastnilo více než 350 středoškoláků byla i diskusní aktivita strukturovaného dialogu s mládeží, tedy diskuse účastníků semináře s odborníky, politiky či úředníky. S takřka 40 hosty diskutovali mladí lidé o různých tématech, která si přímo na semináři zvolili ze tří hosty nabízených možností. S pozvanými hosty tak měli možnost debatovat o celé řadě celospolečenských, ale i lokálních problémů (a zároveň hledat jejich řešení). Přečtěte se zápisy ze všech 12 diskusí v krajských městech České republiky.

 • Studenti v Olomouci letos naposledy rozhodovali o Evropě

  11.12.2019: Praha, Brno - Od poloviny října, kdy se uskutečnil první seminář aktuálního ročníku vzdělávacího projektu “Rozhoduj o Evropě - Staň se na den tvůrcem evropské politiky”, proběhlo dalších 11 seminářů v regionech České republiky a v Praze. Projekt si klade za cíl přiblížit středoškolákům rozhodování na úrovni Evropské unie a zvýšit jejich zájem o veřejné dění.

 • Regionální semináře české části „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ jsou takřka v polovině!

  30.10.2019: Praha, Brno - Od poloviny října, kdy zavítal náš tým do Pardubic, proběhlo v průběhu dvou týdnů již pět seminářů české části aktuálního ročníku vzdělávacího projektu “Rozhoduj o Evropě - Staň se na den tvůrcem evropské politiky”. Cílem celého projektu je přiblížit žákům středních škol rozhodovací proces na úrovni Evropské unie a zapojit je do diskusí o podobě Evropy. To vše formou soutěže o zajímavé ceny.

 • První semináře v Pardubicích a v Praze jsou úspěšně za námi!

  21.10.2019: Praha, Brno - Ve dnech 14. a 16. října 2019 proběhly v Pardubicích a v Praze první semináře aktuálního ročníku vzdělávacího projektu “Rozhoduj o Evropě - Staň se na den tvůrcem evropské politiky”.