Rozhoduj o Evropě » Modelové zasedání institucí EU
» Modelové zasedání institucí EU

Partneři a donoři

EUTIS

EUTIS

 

Výzkumné centrum Slovenské společnosti pro zahraniční politiku

tl_files/roe/images/logos/SFPA_small_logo.png

Centrum pre európsku politiku

CEP

 

Erasmus+

Erasmus+

 

Katedra politologie Fakulty sociálních studií

Katedra politologie Fakulty sociálních studií

 

Strukturovaný dialog s mládeží

Strukturovaný dialog s mládeží

Strukturovaný dialog je nástroj a proces, který podporuje mladé lidi a veřejné činitele, aby společně diskutovali. Také se zaměřuje na to, aby výstupy z těchto diskuzí byly zohledňovány v politickém procesu ve fázi příprav, realizace i hodnocení politik, které se dotýkají mladých lidí. Národní pracovní skupina pro Strukturovaný dialog s mládeží usiluje o zavedení kvalitního strukturovaného dialogu s mládeží do běžné veřejné diskuze v České republice. Více informací naleznete na www.strukturovanydialog.cz.

 

Eurocentra

Eurocentra

Eurocentra jsou informační místa, kam se občané mohou obracet se svými dotazy o Evropské unii. Zaměřují se na širokou i odbornou veřejnost, nabízejí informační materiály, pořádají přednášky a semináře. Naleznete je ve všech krajských městech. Více se o Eurocentrech dozvíte na stránkách Eurocentra.cz

 

Evropská komise - Zastoupení v České republice

tl_files/roe/images/logos/zek.png

Místo, kde jsou celoročně pořádány rozmanité akce pro veřejnost (semináře, panelové diskuze, promítání filmů a další). Získáte zde čerstvé informace o evropské legislativě, poskytujeme řadu publikací a výukových materiálů včetně zdrojů o EU.
Více informací naleznete na: www.evropska-unie.cz.

 

Europe Direct

tl_files/roe/images/logos/ed.png

 

Konrad Adenauer Stiftung

tl_files/roe/images/logos/kas-new-large.png


15 let Česka v EU

tl_files/roe/images/logos/15-let-large.png