Rozhoduj o Evropě » Modelové zasedání institucí EU
» Modelové zasedání institucí EU

Popis projektu

Vzdělávací projekt „Rozhoduj o Evropě - Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ je unikátní kombinací setkání mládeže, jednodenních interaktivních seminářů v regionech, simulace zasedání institucí Evropské unie a konference. Projekt je zaměřen na podporu dialogu mladých lidí v České republice a na Slovensku o aktuálních evropských tématech a na jejich setkání a diskuse s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života. Projekt určený středoškolákům ze všech typů škol z celé České republiky a Slovenska zároveň přibližuje rozhodovací proces na úrovni Evropské unie mladým lidem z obou zemí.

Nový ročník projektu zahájíme setkáním mladých lidí z České republiky a Slovenska u Olomouce (1. - 3. července 2019). Během října, listopadu a prosince roku 2019 se v České republice a na Slovensku uskuteční jednodenní interaktivní semináře. Na ty naváže na konci ledna 2020 pětidenní modelové zasedání institucí EU za účasti významných hostů, které tentokrát proběhne na Slovensku. Celý ročník projektu ve školním roce 2019/2020 zakončíme v březnu na jednodenní konferenci v České republice!

Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení účasti mladých lidí na veřejném dění prostřednictvím zapojení více mladých lidí do dialogů o politice a společenských otázkách. Stejně tak usilujeme o dosažení hlubší informovanosti o fungování a kompetencích institucí Evropské unie a o propojení aktivních mladých lidí nejen v rámci regionů, ale i celé České republiky a Slovenska.

Projekt sestává z různých druhů aktivit, které představují pro účastníky unikátní kombinaci informované debaty s politiky a dalšími lidmi s rozhodovací pravomocí doprovázenou simulací zasedání institucí EU.

Mezinárodní setkání mladých lidí z České republiky a Slovenska „Rozhoduj o Evropě: začínáme“, u Olomouce (1. - 3. července 2019) bylo určeno zejména účastníkům projektu z minulých ročníků. Připraven byl bohatý a různorodý program sestávající z celé řady aktivit neformálního vzdělávání. Účastníci měli zároveň jedinečnou možnost stát se členy týmu, který bude připravovat nový ročník projektu!

Během října, listopadu a prosince roku 2019 se po celé České republice a Slovensku uskuteční jednodenní interaktivní semináře. Regionální semináře proběhnou ve 12 městech České republiky a v 8 městech na Slovensku. Semináře jsou určeny středoškolákům ze všech typů škol. Každý z regionálních seminářů bude sestávat ze dvou částí – zjednodušené simulace jednání Rady EU a Evropského parlamentu a debaty s politiky, odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života.

Vyvrcholením celého projektu bude pětidenní modelové zasedání institucí EU za účasti významných hostů, které tentokrát proběhne na konci ledna roku 2020 Slovensku. Modelové zasedání Rady EU a Evropského parlamentu proběhne za účasti významných hostů z řad politiků a odborníků. Jednání institucí EU bude připraveno tak, aby co nejvíce odpovídalo realitě a studenti se tak hravou formou seznámili s rozhodováním na evropské úrovni. Na modelové zasedání institucí EU postoupí automaticky nejúspěšnější účastníci z regionálních seminářů. Možnost přihlásit se na modelové zasedání ale budou mít všichni, kteří se regionálních seminářů v České republice a na Slovensku zúčastní! Účastníci budou vybíráni na základě eseje, který napíší na jedno ze dvou zadaných témat.

Celý ročník projektu ve školním roce 2019/2020 zakončíme v březnu na jednodenní konferenci v České republice!

Projekt Rozhoduj o Evropě - Staň se na den tvůrcem evropské politiky je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS a Výzkumným centrem Slovenské společnosti pro zahraniční politiku ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku (Bratislava), Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.. Projekt je ko-financován z programu Erasmus+. Mediálním partnerem projektu v České republice je portál Euroskop.cz