Rozhoduj o Evropě » Modelové zasedání institucí EU
» Modelové zasedání institucí EU

Projektový tým

tl_files/roe/DATA/upload/novinky/Portrety/badik.jpg

Roman Badík vystudoval Katedru politologie a evropských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci. V EUTIS působí od roku 2006 nejdříve na pozici projektového manažera a od roku 2011 na pozici ředitele společnosti. Ve společnosti stál u zrodu projektů Rozhoduj o Evropě, EU-WEEK-END a Středoškolská politologická konference, které byly finančně podpořeny Úřadem vlády ČR, Evropským parlamentem, Zastoupením Evropské komise v ČR či nadací Konrad Adenauer Stiftung. Mimo EUTIS působil jako projektový manažer v poradenské společnosti zabývající se strukturálními fondy EU, vedoucí projektový manažer ve Středoevropském technologickém institutu a v současnosti jako vedoucí Odboru výzkumu na Masarykově univerzitě. Mezi jeho záliby patří cestování, vysokohorská turistika a běh.

tl_files/roe/DATA/upload/novinky/Portrety/Blahusiak Igor.JPG

Igor Blahušiak vystudoval magisterské obory Právo a Evropská studia na Masarykově univerzitě v Brně. Následně pokračoval na doktorském studiu v oboru Právní věda se zaměřením na mezinárodní a evropské právo. V rámci studia absolvoval studijní pobyt na Univerzitě v Gentu a na King’s College v Londýně. Zároveň sbíral zkušenosti v Evropském parlamentu a v průběhu téměř roční pracovní stáže v Bruselu na zastoupení jednoho ze slovenských regionů. Pracoval na různých pozicích v Sekci pro evropské záležitosti Úřadu vlády a nyní je ředitelem Odboru komunikace o evropských záležitostech. Volný čas věnuje cestování a poznávání nových zemí, fotografování a rád relaxuje na kole nebo u vaření a grilování.

tl_files/roe/DATA/upload/novinky/Portrety/Timea_EUTIS.jpg

Tímea Červeňová je studentkou bakalářského programu Evropská studia a Bezpečnostní a strategická studia na Masarykově univerzitě. Behem podzimu 2018 absolvovala studijní pobyt prostřednictvím programu Erasmus+ na Tallinn University. S organizací EUTIS aktivně spolupracuje od roku 2019 a od účasti v projektu Rozhoduj o Evropě v roce 2015 se aktivně zajímá o témata spojená s EU a jejich vhodným zprostředkováním mladým lidem. Ve volném čase se věnuje dobrovolnickým aktivitám, event managementu a turistice.

tl_files/roe/DATA/upload/novinky/Portrety/Chovancova Tatiana.jpg

Tatiana Chovancová studovala Politologii a Mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě v Brně. Jeden semestr strávila na Erasmu v Itálii - na Universita di Bologna. V rámci studia se nejvíce věnovala politické filozofii a zemím západního Balkánu, kam ráda a pravidelně cestuje. Během posledního ročníku vysoké školy absolvovala stáž v organizaci SFPA, kde po jejím skončení působí. Příležitostně také pracuje jako překladatelka a copywriterka. Věnuje se také práci s mládeží, ať již díky projektu Rozhoduj o Evropě, tak formou doučování jazyků, či v minulosti i organizování sportovních kroužků. Najvíce ji těší cestování (Balkán, jižní státy), cvičení (HIIT, silové cvičení) a knihy (beletrie, psychologie, ekonomie).

 tl_files/roe/DATA/upload/novinky/Portrety/Jakovljevic.jpeg

Jan Jakovljevič je bakalářským studentem mezinárodních vztahů a žurnalistiky na Masarykově univerzitě, a to je většina toho, co je o něm potřeba vědět. Oba tyto obory ho totiž zajímají už od základní školy a určují dlouhodobě jeho aktivity. V současné době pracuje jako externí redaktor MF DNES v Jihočeském kraji, a také vede Stipendijní komisi Studentské komory Akademického senátu FSS MU. Ve volném čase se zajímá o veřejné dění, rád sportuje, odpočívá a tráví čas se svojí přítelkyní.

tl_files/roe/DATA/upload/novinky/Portrety/johnova.jpg

Ludmila Johnová je absolventkou Vysoké školy ekonomické, kde vystudovala bakalářský studijní obor Mezinárodní politika – diplomacie a navazující magisterský obor Evropská integrace. Při studiu začala pracovat jako referentka v Eurocentru Praha v oblasti komunikace o evropských záležitostech, kam se po působení v jiných rezortech a na jiných odborech opět vrátila. Nyní je vedoucí Oddělení pro Eurocentra na Úřadu vlády a má na starost především koordinací akcí v regionech. Většinu svého volného času věnuje kuželkám, kde jako předsedkyně Komise mládeže České kuželkářské asociace organizuje soutěže pro mládež. Nejlépe si odpočine při běhu a sportu obecně, ale také při sledování oblíbených seriálů.

tl_files/roe/DATA/upload/novinky/Portrety/Kovac_Patrik.jpg

Patrik Kováč působí jako výzkumný pracovník a projektový koordinátor ve Slovenské společnosti pro zahraniční politiku (SFPA) v rámci programu Evropská studia. Vystudoval politologii na Filozofické fakultě UK v Bratislavě. Je odborným garantem disusního cyklu Café Europa a vedoucím projektového týmu Rozhoduj o Evropě na Slovensku. V letech 2012 až 2016 byl předsedou mládežnického občanského sdružení Ad hoc, které se věnuje neformálnímu vzdělávání a práci s mládeží. Ve volném čase se věnuje manželce, synovi a přátelům. Rád jezdí na kole, hraje tenis a fotbal.

 

 

tl_files/roe/DATA/upload/novinky/Portrety/Madlenak Tomas.jpg

Tomáš Madleňák vystudoval politologii na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Po studiích pracoval pro on-line portál o Evropské unii EURACTIV.sk a od roku 2016 působí ve Slovenské společnosti pro zahraniční politiku (SFPA). Věnuje se výzkumu EU - zejména současné debaty o budoucnosti Unie a také její politiky rozšiřování (hlavně o země západního Balkánu). Zároveň organizuje diskuse Café Európa a rád spolupracuje s organizacemi CEP a EUTIS na jejich projektech. Kromě toho rád vaří (jeho specialitou je indické kari), čte knihy, cestuje a řídí svůj starý kabriolet.

 

tl_files/roe/DATA/upload/novinky/Portrety/Michael Murad.jpg

Michael Murad je absolventem práva a bezpečnostních a strategických studií na Masarykově univerzitě. Na poli občanského vzdělávání je aktivní od roku 2009, kdy začal spolupracovat s o.p.s. EUTIS, ve které působí od roku 2011 jako projektový manažer. Podílel se na realizaci řady národních i mezinárodních projektů zaměřených na zvýšení účasti mladých lidí na politice. V minulosti úzce spolupracoval s dalšími neziskovými organizacemi, či např. se středisky Europe Direct. Mezi jeho záliby patří cestování, literatura a procházky po horách.

tl_files/roe/DATA/upload/novinky/Portrety/sladek.jpg

Kamil Sládek, absolvent Univerzity Komenského v Bratislavě, obor etnologie a historie. V CEPu působí od roku 1999, realizoval více projektů na Slovensku, v České republice, Rakousku, Bosně a Hercegovině a na Ukrajině. V současnosti je předsedou CEPu. Zajímá se o středověké dějiny a architekturu, má rád turistiku a jízdu na kole.

tl_files/roe/DATA/upload/novinky/Portrety/sustrova.jpg

Kateřina Šustrová je absolventkou magisterského studia politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a v současné době pracuje v Sekci evropské Úřadu vlády ČR. S EUTISem spolupracuje od roku 2014 na projektech neformálního občanského vzdělávání, kterému by se chtěla věnovat i do budoucna. I proto absolvovala doplňující pedagogické studium pro učitele středních škol. Věnuje se také celé řadě dobrovolnických aktivit, od výuky češtiny pro cizince po spolupráci s Židovským muzeem v Praze. Baví ji studium cizích jazyků, cestování a poznávání nových kultur.

tl_files/roe/DATA/upload/novinky/Portrety/struharikova.jpg

Ria Struháriková je čerstvou absolventkou magisterského studia politologie na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Aktuálně pracuje na Generálním konzulátu Slovenské republiky v Krakově. Během studia na univerzitě pracovala v Centru pre európsku politiku, přičemž se nejvíce angažovala v práci se studenty středních škol. Nejlépe si odpočine s dobrou literaturou, ráda chodí do divadla či kina. Do běžného života se snaží co nejvíc zakomponovat cestování a objevování nového.


tl_files/roe/DATA/upload/novinky/Portrety/Suchova Monika_2.jpeg

Monika Šuchová je studentkou politologie na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. V současnosti se kromě sběru dat na bakalářskou práci věnuje i aktivitám Centra pre európsku politiku jako stážistka. Kromě toho pracuje i pro regionální televizi. Volný čas tráví ráda s knihami, s filmy a při pečení. Její nejoblíbenější aktivitou je ale povídání si. A to opravdu hodně.