Rozhoduj o Evropě » Modelové zasedání institucí EU
» Modelové zasedání institucí EU

Zapojené školy

 

tl_files/roe/images/logos/1sg.jpg

1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je mezinárodní škola, která vedle rozsáhlé výuky cizích jazyků nabízí také široké spektrum humanitních a přírodovědných předmětů. Gymnázium se nachází v klidné části historického centra Prahy a nabízí rodinnou atmosféru danou zejména individuálním přístupem ke všem žákům. Individuální přístup a menší počet žáků ve třídách vede také ke kvalitnější práci ve výuce. Od školního roku 2015/16 gymnázium nabízí možnost vyučování vybraných předmětů v anglickém jazyce. Gymnázium má také právo zprostředkovat získání mezinárodního certifikátu Cambridge English. Gymnázium nabízí velké množství volitelných předmětů a cílevědomou a soustavnou přípravu k maturitním zkouškám a přijímacím zkouškám na vysoké školy všech oborů. Vedle výuky samotné se mohou žáci účastnit mnoha odpoledních kurzů a kroužků. V průběhu školního roku na žáky dále čeká nabídka různých sportovních kurzů, zeměpisných exkurzí, výletů a zájezdů.

www.slovgym.cz

tl_files/roe/images/logos/oavinohradska.gif

Obchodní akademie Vinohradská

Tradice na dobré adrese – jedna z nejstarších českých obchodních škol zahájila výuku již ve školním roce 1909/1910.
Poslední půlstoletí používá velkorysý puristický objekt na Vinohradské třídě a její vynikající dopravní dostupnost vyplývá z
blízkosti frekventovaného náměstí Míru a stanic metra trasy A a C.

www.oavin.cz

tl_files/roe/images/logos/cao.png

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše je nejstarší obchodní akademií v Praze. V současné době nabízí zájemcům dva školní vzdělávací programy – Mezinárodní obchod a diplomacii a Manažerské lyceum. Vybere si tak každý, kdo má zájem o ekonomické vzdělávání – ten, kdo chce jít brzy do praxe, i ten, kdo chce pokračovat ve studiu na vysoké škole.

www.cao8.cz

tl_files/roe/images/logos/gymnazium-pardubice.jpg

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449

Naše gymnázium nabízí ŠVP zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí. 
Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání nejmodernějšího e-learningového systému Google Classroom, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

www.gymozart.cz